Bc. Tomáš Konečný

Master's thesis

Úloha cytokininů v apikálních meristémech u Arabidopsis thaliana.

The role of cytokinins in apical meristems of Arabidopsis thaliana.
Abstract:
V diplomové práci se věnuji vlivu rostlinných hormonů cytokininů na procesy regulace apikálního meristému kořene u rostliny Arabidopsis thaliana. Rychlost diferenciace meristematických buněk ovlivňuje velikost kořenového meristému, která se projeví ve změně celkové délky rostlinného kořene. Pro regulaci stavu diferencovanosti přijímají meristematické buňky kořene specifické signály zejména z buněk …more
Abstract:
This thesis is focused on a role of plant hormones cytokinins in processes of regulation of root apical meristem in Arabidopsis thaliana. Differentiation rate of meristematic cells affects the size of root meristem, which has an impact on a length of the whole plant root. Root meristematic cells accept specific signals from a quiescent centre to regulate their differentiation status. Growth regulators …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta