Bc. Tomáš Konečný

Master's thesis

Úloha cytokininů v apikálních meristémech u Arabidopsis thaliana.

The role of cytokinins in apical meristems of Arabidopsis thaliana.
Anotácia:
V diplomové práci se věnuji vlivu rostlinných hormonů cytokininů na procesy regulace apikálního meristému kořene u rostliny Arabidopsis thaliana. Rychlost diferenciace meristematických buněk ovlivňuje velikost kořenového meristému, která se projeví ve změně celkové délky rostlinného kořene. Pro regulaci stavu diferencovanosti přijímají meristematické buňky kořene specifické signály zejména z buněk …viac
Abstract:
This thesis is focused on a role of plant hormones cytokinins in processes of regulation of root apical meristem in Arabidopsis thaliana. Differentiation rate of meristematic cells affects the size of root meristem, which has an impact on a length of the whole plant root. Root meristematic cells accept specific signals from a quiescent centre to regulate their differentiation status. Growth regulators …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta