Ing. Zdeňka Flégrová

Master's thesis

Finanční analýza družstva

Financial analysis of the coop
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Finanční analýza družstva“ je zhodnocení finančního zdraví konkrétního družstva. Teoretická část práce vymezuje charakteristické rysy družstva, jakožto specifické právní formy podnikání, dále jsou definovány základní pojmy související s problematikou finanční analýzy a popsány základní metody analýzy. V praktické části je představeno konkrétní družstvo a metody finanční analýzy …viac
Abstract:
The submitted thesis “Financial analysis of the Coop” deals with financial analysis of a particular coop. Theoretical part includes definition of the coop from the perspective of legal form of business. Then it introduces fundamentals of financial analysis theory and describes elementary methods. Practical part describes application of the financial analysis methods when evaluating a specific coop …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Michal Kozub
  • Oponent: Ing. Jiří Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta