Bc. Kristina Huďová

Diplomová práce

Hodnocení efektivnosti výdajů na odpadové hospodářství ve vybrané obci

The Evaluation of the Efficiency of Costs Incurred on the Waste Management in the Selected Municipality
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti nákladů vynaložených na odpadové hospodářství ve statutárním městě Jihlava. V první části je popsána problematika odpadového hospodářství, možné způsoby zpoplatnění komunálního odpadu a koncept Smart Cities. V praktické části je pomocí vhodné metodiky provedena analýza a zhodnocení efektivnosti výdajů obce do oblastí odpadového hospodářství. Primární …více
Abstract:
This diploma´s thesis is focused on the evaluation of the efficiency of costs incurred on the waste management in the statutory city of Jihlava. The first part of diploma´s thesis describes the issues of waste management, possible ways of the imposition of charging municipal waste management and the Smart City concept. The practical part analyzes and evaluates the efficiency of municipal expenditures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů