Bc. Marcela Sára Létalová

Diplomová práce

Využití nových přístupů a strategií ve výuce anglického jazyka na základní škole u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

The utilization of new approaches and strategies in teaching English for Pupils with Special Educational Needs (in Primary School)
Anotace:
V diplomové práci jsou vymezena teoretická východiska inkluzívního vzdělávání v prostředí základní školy, otázky komunikace, včetně terminologie a legislativy. Jsou zde popsány specifické poruchy učení, včetně jejich klasifikace, etiologického hlediska, edukačních přístupů a vyučovacích stylů učitelů. Blíže je zmíněna osobnost žáka s SPU, jazyk a jazyková komunikace jako oblast vzdělávacího programu …více
Abstract:
In this thesis, outlining the theoretical basis for inclusive education in elementary schools, communication issues, including terminology and legislation. Here they are described specific learning disabilities, including their classification, the etiologic perspective, educational approaches and teaching styles of teachers. Closer mentions the personality of a student with learning disabilities, language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta