Ngoc Anh Luongová

Bachelor's thesis

Hodnocení úrovně emoční inteligence vysokoškolských studentů

Evaluation of emotional intelligence of college students
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na téma emoční inteligence a posuzuje se stupeň emoční inteligence studentů NEWTON College. Emoční inteligenci zahrnují určité oblasti schopností - sociální dovednosti, empatie, rozpoznat a kontrolovat své vlastní emoce. V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny složky emoční inteligence a další základní pojmy jako jsou emoce a funkce emocí. V praktické části byl …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the problematic of emotional intelligence and analyses the development of emotional intelligence of college students. Emotional intelligence is a form of social intelligence that involves not only the ability to express and control our emotions but also the ability to identify and understand what others experience. The theoretical part focuses on the explanation of specialized …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Barbora Pánková, MBA
  • Reader: Miroslava Říhová, PhDr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.