Bc. Zuzana BÍLKOVÁ

Master's thesis

Tvorba webových stránek pro výuku HTML 5

Web sites for learning HTML 5
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření webových stránek pro výuku HTML 5. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá doporučením HTML 5 a popisuje, jak takové doporučení vzniká. Také se zaměřuje na problematiku toho, proč vyučovat HTML 5. V další části popisuje novinky, rozdíly, výhody a nevýhody, které přináší HTML 5 a CSS 3. Obsahuje metodiku, která slouží jako …more
Abstract:
Main task of this diploma thesis is creating the web pages for purposes of teaching HTML 5. Thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical one is focuses on HTML 5 recommendations and describes how such recommendation is being created. It also focuses on problematic of HTML 5 education. It contains methodic, which serves as a guide for the lecturers on how created web pages can …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2014
Accessible from:: 27. 6. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BÍLKOVÁ, Zuzana. Tvorba webových stránek pro výuku HTML 5. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Information Science / Učitelství Informatiky (jednooborové) pro střední školy