Mgr. Zdenka Valová, Ph.D.

Disertační práce

Společenstva O+ juvenilních ryb v různě upravených nížinných tocích

The 0+ juvenile fish communities in differently modified lowland rivers.
Anotace:
Valová, Z. 2008: Společenstva 0+ juvenilních ryb v různě upravených nížinných tocích. Říční systémy prošly v posledním století významnými změnami, které zásadně ovlivnily jejich funkci a zároveň omezily prostor pro výskyt řady druhů ryb. Z obecného pohledu se změny říčních ekosystémů nejvýrazněji projevily na schopnosti rybích společenstev udržet se v pozměněných podmínkách pomocí přirozené reprodukce …více
Abstract:
Valová, Z. 2008: The 0+ juvenile fish communities in differently modified lowland rivers. During the last century, river systems went through a lot of changes, which significantly influenced their functions and limited the number of places suitable for fish reproduction. Generally taken, these ecosystem changes strongly affected fish communities' ability of natural reproduction, which is the key factor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2008
  • Vedoucí: Ing. Pavel Jurajda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc., doc. Ing. Jan Mareš, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta