Theses 

Aktivní politika zaměstnanosti a její účinnost při řešení nezaměstnanosti – Mgr. Daniella Sarah Chocholová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Daniella Sarah Chocholová

Master's thesis

Aktivní politika zaměstnanosti a její účinnost při řešení nezaměstnanosti

The active employment policy and its effectiveness in addressing unemployment in Pardubice district

Anotácia: Tato diplomová práce pojednává o problematice aktivní politiky zaměstnanosti v České republice. Jejím cílem byla analyzovat nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti a její vliv na snižování nezaměstnanosti v rámci České republiky i na regionální úrovni. Samotná práce obsahuje jak teoretickou část, kde je popsán trh práce, jeho zákonitosti a také právní úpravy, které tuto problematiku ošetřují, tak i praktickou část, kde je popsán Pardubický okres a charakterizována zaměstnanost a nezaměstnanost na tomto území. Podrobně je zde pomocí grafů a tabulek uvedeno, jak je zde realizována aktivní politika zaměstnanosti. Pardubický okres je zde také rozdělen na mikroregiony a aktivní politika zaměstnanosti je dělena dle kategorií. Práce je uceleným průnikem do problematiky aktivní politiky zaměstnanosti a získané teoretické údaje poté převádí v praktické poznatky.

Abstract: This thesis deals with the issue of active employment policy in the country. Work includes a first theoretical part, which describes the labor market, its laws and rules that treat this issue. There is drawn from literature sources and codes. The practical part is described and characterized Pardubice district employment and unemployment in the area. As detailed here using graphs and tables above, is implemented as an active employment policy. Pardubice district is also divided into micro and active employment policy is divided by category. The work is integrated into the penetration of active employment policy issues and theoretical data obtained after the transfer of practical knowledge.

Kľúčové slová: Aktivní a pasivní politika, chráněná pracoviště, nezaměstnanost, odbory, společensky účelná pracovní místa, trh práce, úřad práce, okres Pardubice, veřejně prospěšné práce.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2011
  • Vedúci: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 4. 2019 16:14, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz