Bc. Veronika ČERBÁKOVÁ

Master's thesis

Le développement du Marché unique européen et ses apports pour la République tcheque et pour la France

European Single Market and the impact on the Czech Republic and France
Abstract:
The diploma thesis analyses single market functioning, its principles and development. Four main pillars are mentioned: free movement of goods, people, services and capital.The attention was payed to trade flows between the Czech Republic/France and the European Union. The aim was to evaluate the impact resulting from border opening and point out still existing barriers. The question of migration was …viac
Abstract:
Diplomová práce analyzuje fungování jednotného trhu Evropské unie, jeho základní principy a vývojové fáze. Jsou zde zmíněny 4 hlavní pilíře trhu : volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.Pozornost byla věnována obchodní výměně mezi Českou republikou/Francií a Evropskou unií. Cílem bylo zhodnotit přínosy plynoucí z otevření hranic a upozornit na přetrvávající překážky na jednotném trhu. Zmíněna byla …viac
 
 
Jazyk práce: French
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zverejniť od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
 • Vedúci: Doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERBÁKOVÁ, Veronika. Le développement du Marché unique européen et ses apports pour la République tcheque et pour la France. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses qg9mve qg9mve/2
25. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
16. 8. 2013
Marklová, E.
21. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.