Bc. Pavla Purkertová

Diplomová práce

Spotřebitelský průzkum na trase Brno - Praha

Consumer survey on rail line: Brno - Prague
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Spotřebitelský průzkum na trase Brno- Praha“ je zjistit vliv konkurence na dopravní chování zákazníků. V první části práce se výzkum zaměří na rešerši literatury v oblasti konkurence na železnicích a průzkumy spokojenosti spotřebitelů. V dalším úseku bude představena popisná statistika z výsledku dotazníkového šetření, které proběhlo na hlavním nádraží v Brně a následně potvrzeny …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Consumer survey on rail line: Brno - Prague” is to determine the impact of competition on customer behavior. In the first part of the thesis, the research will focus on literature research in the field of railway competition and consumer satisfaction surveys. In the next section, descriptive statistics will be presented from the result of the questionnaire survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Fitzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta