Bc. Adam Karas

Bakalářská práce

Motivace generace X a Y ve firmě ADP Česká republika, a. s.

Motivation of employees of generation X and Y in company ADP, Inc.
Anotace:
Hlavní náplní této bakalářské práce je hlubší analýza jednotlivých v současnosti žijících generací obyvatelstva České republiky se zaměřením na generaci X a Y. Bude cíleno především na porovnání těchto generací v pracovní sféře, konkrétně na jejich pracovní motivaci. Pro svou práci si autor vybral firmu, ve které v současnosti pracuje – Automatic Data Processing (zkráceně ADP) se zaměřením na její …více
Abstract:
The main content of this bachelor's thesis is a deeper analysis of individual currently living generations of the population in Czech Republic with a focus on generations X and Y. It will be aimed primarily at comparing these generations in the work sphere, specifically their work motivation. For his work, the author chose the company in which he currently works – Automatic Data Processing (ADP for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2021
  • Vedoucí: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.