Bc. Klára Kašparcová

Master's thesis

Multicultural Literature for Children from Bilingual Environment

Multicultural Literature for Children from Bilingual Environment
Abstract:
Diplomová práce zkoumá téma multikulturní literatury pro děti pocházející z bilingvního a bikulturního prostředí. Jejím záměrem je upozornit na myšlenky multikulturalismu, jednoho z nejaktuálnějších témat společnosti 21. století. Dále studie předkládá informace týkající se bilingvismu a bilingvních čtenářů jako jednoho z produktů tohoto sociálního fenoménu. Práce je založena na komparativní studii …more
Abstract:
This diploma thesis explores the topic of multicultural literature for children coming from bilingual and bicultural environment. It intends to draw the attention to ideas of multiculturalism, one of the most current topics of the 21st century. Then it puts forward information concerning bilingualism and bilingual readers as one of its products. The thesis is based on a comparative study of literary …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Pavla Buchtová
  • Reader: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta