Bc. Klára Kašparcová

Master's thesis

Multicultural Literature for Children from Bilingual Environment

Multicultural Literature for Children from Bilingual Environment
Anotácia:
Diplomová práce zkoumá téma multikulturní literatury pro děti pocházející z bilingvního a bikulturního prostředí. Jejím záměrem je upozornit na myšlenky multikulturalismu, jednoho z nejaktuálnějších témat společnosti 21. století. Dále studie předkládá informace týkající se bilingvismu a bilingvních čtenářů jako jednoho z produktů tohoto sociálního fenoménu. Práce je založena na komparativní studii …viac
Abstract:
This diploma thesis explores the topic of multicultural literature for children coming from bilingual and bicultural environment. It intends to draw the attention to ideas of multiculturalism, one of the most current topics of the 21st century. Then it puts forward information concerning bilingualism and bilingual readers as one of its products. The thesis is based on a comparative study of literary …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Pavla Buchtová
  • Oponent: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta