Václav Zelený

Bachelor's thesis

Tvorba úloh pro praxi žáků středních škol v metalografické a šroubové laboratoři Škoda Auto; The Formation of Tasks for the Practice of Pupils of Secondary Schools in the Metalographical and Screw Laboratory Škoda Auto

Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu úloh pro praxi žáků v laboratoři firmy Śkoda Auto, a.s. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části pojednává o firmě Škoda Auto a o útvaru kvality nakupovaných dílů GQD. Poté jsou uvedeny základní informace, pojmy a normy týkající se měření. V praktické části je zpracován návrh úloh pro praxi žáků v laboratoři GQD/4. Tato práce může …more
Abstract:
The thesis is focused on the creation of the tasks for the practice of pupils in the laboratory of the company Škoda Auto, a.s.This work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the company Škoda Auto and its quality department of purchased parts - GQD.Then there are given some basic information and standards concerning to the measurement. The tasks for the practice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykův ústav vyšších studií