Andrea BRADNOVÁ

Bachelor's thesis

ŽIVOTNÍ STYL A KULTURA V ČESKOSLOVENSKU - Bytová a oděvní kultura v Československu

LIFESTYLE AND CULTURE IN CZECHOSLOVAKIA - Housing and clothing culture in Czechoslovakia
Abstract:
Bakalářská práce s názvem Životní styl a kultura v Československu bytová a oděvní kultura v Československu představuje politickou, hospodářskou, ekonomickou situaci v Československu, která se promítla do oblasti kultury a umění, a ovlivnila životní styl celé tehdejší společnosti. Nástup Komunistické strany Československa v únoru 1948 k moci výrazně zasáhl do povědomí a obrazu společnosti. S rozvojem …more
Abstract:
My bachelor thesis with title Lifestyle and culture in Czechoslovakia - housing and clothing culture in Czechoslovakia introduces the political and economic situation in Czechoslovakia, which was reflected in the field of culture and art, and influenced the lifestyle of the whole society. This bachelor thesis is dealing with czechoslovak housing culture and interior design of the fifties and sixties …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BRADNOVÁ, Andrea. ŽIVOTNÍ STYL A KULTURA V ČESKOSLOVENSKU - Bytová a oděvní kultura v Československu. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta