Bc. Lucie Nekvindová

Master's thesis

Smíšené modely pro analýzu dat v medicínském výzkumu

Mixed models for data analysis in medical research
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje smíšeným modelům, které nacházejí široké uplatnění v různých oblastech medicínského výzkumu. Smíšené modely se využívají pro zpracování dat longitudinálních, dat opakovaných měření nebo shlukovaných dat, pro něž je typická hierarchická struktura. Tato práce přináší ucelený pohled na smíšené modely, charakterizuje jednotlivé typy smíšených modelů, popisuje jejich využití v …viac
Abstract:
This thesis is focused on mixed models which have wide application in different areas of medical research. Mixed models are used for analyses of longitudinal data, repeated measure data or clustered data in which a typical hierarchical structure occurs. This thesis gives a comprehensive overview of mixed models, it characterizes different types of mixed models, their practical usage and describes individual …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta