Bc. Jan Jičínský

Bakalářská práce

Vývoj a současný stav úpolových systémů v okrese Rychnov nad Kněžnou

Evolution and current state of combative systems in Rychnov nad Kněžnou district
Anotace:
Jičínský Jan, Vývoj a současný stav úpolových systémů v okrese Rychnov nad Kněžnou, bakalářská práce. Brno: MU FSpS, 2012, 53 stran. Prostřednictvím této práce byla zjištěna data o výuce úpolových systémů v okrese Rychnov nad Kněžnou. Ty pak byla porovnána s daty o okresu Blansko, Třebíč, Znojmo a přispěla dalším dílem k vytvoření úpolové mapy ČR, která je výzkumným záměrem Katedry gymnastiky a úpolů …více
Abstract:
Jičínský Jan, Evolution and current state of combative systems in Rychnov nad Kněžnou distrikt,bachelor thesis. Brno: MU FSpS, 2012. 53 pages. Trough this thesis was researched data of the teaching of combative systems in Rychnov nad Kněžnou district. Then they were compare with data about Blansko, Třebíč, Znojmo district and contributed to create map of the combative systems in Czech republic, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vít, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek