Bc. Lenka Dostálová

Diplomová práce

Současný stav výuky osobní sebeobrany v České republice

Current state of personal self-defense courses in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá kurzy sebeobrany pro ženy a očekáváními zúčastněných žen od těchto kurzů. Teoretická část obsahuje stručný úvod do sebeobrany a objasňuje pojmy, které se vztahují k tématu. Výzkumná část zjišťuje očekávání žen od kurzů sebeobrany a cíle instruktorů těchto kurzů. Následně oba údaje porovnává a zjišťuje, zda se shodují či nikoli.
Abstract:
This thesis deals with self-defence courses for women and their expectations on these courses. The theoretical part provides a brief introduction to self-defence and explains other terms that are related to the topic. The theoretical part provides a brief introduction into self-defence and explains the concepts that are related to the theme of this work. The research part of the thesis investigates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek