Bc. Aleš Plichta

Diplomová práce

Morfometrická analýza populací medvědů z Barové jeskyně v Moravském krasu

Morphometrical analysis of bear assemblages from the Barová Cave in the Moravian Karst
Anotace:
Ve střední části Moravského krasu nedaleko jeskyně Býčí skála leží Barová (Sobolova) jeskyně. Zejména mezi první a druhou propastí spočívají na starších sedimentech říčního i komínového původu mladší svrchnopleistocenní sedimenty s typickou faunou posledního glaciálu. Naprostá většina kostního materiálu patří medvědovi ze skupiny jeskynních, který jeskyni využíval jako zimoviště i místo k rození mláďat …více
Abstract:
Barová (Sobolova) Cave lies in the central part of the Moravian Karst, close to the Byčí skála Cave. Pleistocene sediments with a typical last glacial fauna are deposited above the older alluvial and chimney sediments especially between the first and second chasm of the Barová Cave. The majority of bone material found in the cave belongs to bear from group of cave bears, that used cave as a place for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
  • Oponent: Mgr. Martina Roblíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie