Bc. Aleš Plichta

Master's thesis

Morfometrická analýza populací medvědů z Barové jeskyně v Moravském krasu

Morphometrical analysis of bear assemblages from the Barová Cave in the Moravian Karst
Abstract:
Ve střední části Moravského krasu nedaleko jeskyně Býčí skála leží Barová (Sobolova) jeskyně. Zejména mezi první a druhou propastí spočívají na starších sedimentech říčního i komínového původu mladší svrchnopleistocenní sedimenty s typickou faunou posledního glaciálu. Naprostá většina kostního materiálu patří medvědovi ze skupiny jeskynních, který jeskyni využíval jako zimoviště i místo k rození mláďat …more
Abstract:
Barová (Sobolova) Cave lies in the central part of the Moravian Karst, close to the Byčí skála Cave. Pleistocene sediments with a typical last glacial fauna are deposited above the older alluvial and chimney sediments especially between the first and second chasm of the Barová Cave. The majority of bone material found in the cave belongs to bear from group of cave bears, that used cave as a place for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
  • Reader: Mgr. Martina Roblíčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Geology / Geology