Theses 

Volný čas a volnočasové aktivity žáků Gymnázia T. G. Masaryka v Zastávce – Ing. Magdalena Krejčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Magdalena Krejčíková

Bakalářská práce

Volný čas a volnočasové aktivity žáků Gymnázia T. G. Masaryka v Zastávce

Leisure time and leisure activities of pupils attending Gymnázium T.G.Masaryka in Zastávka

Anotace: Práce pojednává o problematice volného času. Zabývá se definicí a funkcí volného času, možnostmi trávení volného času a aspekty ovlivňujícími náplň volného času, dále je zde popsáno období adolescence a současný stav trávení volného času adolescentů v České republice. Výzkumná část práce mapuje náplň volného času šestnáctiletých žáků Gymnázia T. G. Masaryka a postihuje pestrost žákovských volnočasových aktivit. Je také zaměřena na možnosti negativního trávení nadbytku volného času, tzn. na užívání návykových látek. Výzkumnou metodou je dotazníkové šetření. Zjištěné výsledky jsou konfrontovány s výsledky strategických dokumentů MŠMT Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2011 a s výsledky projektu ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách).

Abstract: The work deals with the issue of leisure time. It deals with the definitions and functions of leisure time, leisure facilities and aspects that affect their leisure time, there is also described adolescence and the current state of leisure time adolescents in the Czech Republic. The research maps the leisure time of sixteen pupils attending Gymnasium T. G. Masaryk and affects a variety of student leisure activities. It also focused on the possibility of negative excess spending your leisure time, ie. substance use. The research method is a survey. The results are compared with the results of the strategic concept document Ministry of State Policy for Children and Youth, 2007-2011 and with the results of ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs).

Klíčová slova: volný čas, volnočasové aktivity, adolescence, gymnázium, návykové látky, ESPAD, leisure time, leisure time activities, grammar school, addictive substances

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Nýdrlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:45, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz