Bc. Šárka Nytrová

Bakalářská práce

Goodwill v účetních výkazech firmy

Goodwill in financial statements of company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Goodwill v účetních výkazech firmy“ je analýza vykazování goodwillu ve finančních výkazech podniku podle českých účetních předpisů a srovnání se způsobem vykazování goodwillu podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a Americkými všeobecně uznávaných účetních principů (US GAAP). První kapitola je zaměřena na vykazování goodwillu podle českých účetních předpisů …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Goodwill in financial statements of company” is to analyze reporting of goodwill in the financial statements of the company according to Czech accounting regulations and compared with the method of reporting goodwill in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). The first part focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta