Mgr. Petra HAVLOVÁ

Diplomová práce

Analýza hyperkinetické poruchy u dětí předškolního věku

Analysis of hyperkinetic disorders in preschool children
Anotace:
Diplomová práce s názvem Analýza hyperkinetické poruchy v předškonílním věku je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zpočátku zabývám specifikací hyperkinetické poruchy. Jsou zde posloupně zpracované kapitoly vztahující se ke zvolenému tématu, vymezení hyperkinetické poruchy, projevy, přístup k dětem s hyperkinetickou poruchou zaměřené na předškolní věk. V praktické …více
Abstract:
The thesis titled Analysis of hyperkinetic disorders in preschool children is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the specifications of ADHD. There are sequentially processed chapters relating to the chosen topic, the definition of ADHD, symptoms, access to children with ADHD aimed at preschool age. The practical part analyzes the results of its own investigation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLOVÁ, Petra. Analýza hyperkinetické poruchy u dětí předškolního věku. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce