Theses 

Specifika logopedické intervence u dětí romského etnika v období přechodu mateřská škola - základní škola – Bc. Kristýna Keharová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristýna Keharová

Master's thesis

Specifika logopedické intervence u dětí romského etnika v období přechodu mateřská škola - základní škola

Specifics of logopedic intervention of children of Roma ethnicity in the period of preschool - primary school

Abstract: Diplomová práce se zabývá narušenou komunikační schopností dětí romského etnika a specifiky logopedické intervence. Je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. První část se věnuje historii Romů, jejich kultuře, tradicím a jazyku, dále pak logopedické problematice, tedy ontogenetickému vývoji řeči, jazykovým rovinám a rozvoji komunikační schopnosti. Praktická část obsahuje 5 kazuistických studií romských dětí, výsledky provedených analýz a výsledky z dotazníkového šetření. Diplomová práce se zabývá narušenou komunikační schopností dětí romského etnika a specifiky logopedické intervence. Je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. První část se věnuje historii Romů, jejich kultuře, tradicím a jazyku, dále pak logopedické problematice, tedy ontogenetickému vývoji řeči, jazykovým rovinám a rozvoji komunikační schopnosti. Praktická část obsahuje 5 kazuistických studií romských dětí, výsledky provedených analýz a výsledky z dotazníkového šetření.

Abstract: This thesis deals with disturbed communication skills of children of Roma ethnicity and the specifics of logopedic intervention. It is divided into two parts – theoretical and practical. The first part deals with the history of Roma ethnicity, their history, culture, traditions, customs and language; as well as logopedic issues, ie ontogenetic development of speech, language and the development of communication skills. The practical part contains 5 casuistic studies of children of Roma ethnicity, the results of the analyses and the results of the survey.

Keywords: rozvíjení komunikačních schopností, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, Romové a jejich historie, romský jazyk a jeho dialekty, přístupy k romským žákům, developing of communication skills, communication disorders skills, logopaedic intervention, Roma and their history, Romani language and its dialects, approaches to Roma pupils

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 26/5/2019 15:30, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz