Alex Sirota

Master's thesis

Analýza konvergence regionů Visegrádské skupiny pomocí vícerozměrných statistických metod

An analysis of the convergence of regions of the Visegrad group using multidimensional statistical methods
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním základních makroekonomických ukazatelů, mezi které nesporně patří hrubý domácí produkt, inflace a nezaměstnanost. Zkoumání těchto ukazatelů probíhá v zemích Visegrádské skupiny, a to konkrétně na úrovni regionů NUTS 2. U jednotlivých ukazatelů je zpočátku položen teoretický základ jejich vzniku, způsobu získávání dat a jejich interpretace. U každého ukazatele …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the exploration of basic macroeconomic indicators, among which GDP, inflation and unemployment are undoubtedly included. Research of these indicators goes on in the Visegrad Group countries, specifically at the level of NUTS 2 regions. At the beginning, there's for each indicator an explanation, its theoretical basis of formation, a method of data acquisition and its …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedúci: Kristýna Vltavská
  • Oponent: Martina Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72151