Klára Kecskesová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sebezraňování u dětí s poruchou autistického spektra

Anotácia:
Absolventská práce se zabývá tématem sebezraňování u dětí s poruchou autistického spektra. Práce je psaná z odborných českých i cizojazyčných zdrojů, výzkumů, z rozhovorů s pečujícími osobami a z mých osobních prožitků ze školní a profesní praxe. Hlavní část práce je věnovaná potencionálním důvodům a následným různorodým přístupům k problémovému chování u dětí s autismem. Cílem práce je popsat sebezraňující …viac
Abstract:
The graduate thesis deals with the topic of self-injury in children with autism spectrum disorder. It is based on professional sources, foreign language research, interviews with carers and partly from my own personal experiences from school practice. The main part of the work is dedicated to potential reasons and subsequent diverse approaches to problem behaviour in children with autism. The aim of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 10. 2020
  • Vedúci: Mgr. Anna Klimešová
  • Oponent: Mgr. Martina Anderová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická