Klára Kecskesová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sebezraňování u dětí s poruchou autistického spektra

Abstract:
Absolventská práce se zabývá tématem sebezraňování u dětí s poruchou autistického spektra. Práce je psaná z odborných českých i cizojazyčných zdrojů, výzkumů, z rozhovorů s pečujícími osobami a z mých osobních prožitků ze školní a profesní praxe. Hlavní část práce je věnovaná potencionálním důvodům a následným různorodým přístupům k problémovému chování u dětí s autismem. Cílem práce je popsat sebezraňující …more
Abstract:
The graduate thesis deals with the topic of self-injury in children with autism spectrum disorder. It is based on professional sources, foreign language research, interviews with carers and partly from my own personal experiences from school practice. The main part of the work is dedicated to potential reasons and subsequent diverse approaches to problem behaviour in children with autism. The aim of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 10. 2020
  • Supervisor: Mgr. Anna Klimešová
  • Reader: Mgr. Martina Anderová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická