Bc. Radek Lunda

Bachelor's thesis

Faktory ovlivňující využívání kryptoměn

Factors Influencing the usage of Cryptocurrencies
Anotácia:
Cílem bakalářské práce "Faktory ovlivňující využítí kryptoměny Bitcoin" je popsat a zhodnotit poptávkové faktory, které mohou mít dopad na používání kryptoměn, v této práci se zabývám konkrétně kryptoměnou Bitcoin. První část práce je věnována vzniku, jednotlivým typům kryptoměn a způsobům jejich nabytí. Dále popisuji více teoreticky obecné poptávkové faktory a poté konkrétní faktory, které mohou poteciálně …viac
Abstract:
The purpose of the bachelor thesis "Factors influencing the use of cryptocurrency Bitcoin" is to describe and evaluate demand factors which can have an effect on the use of cryptocurrency. This work is concerning specifically cryptocurrency Bitcoin. The first section is focusing on the creation of specific types of cryptocurrency and methods of gaining. Subsequently I describe more theoretical demand …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedúci: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Komínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Economic Policy