Štěpán Binek

Bakalářská práce

Faktory finanční gramotnosti v oblasti daní

Factors of Financial Literacy in the Field of Taxation
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Faktory finanční gramotnosti v oblasti daní“ je na základě analýzy finanční gramotnosti obyvatel České republiky v oblasti daní identifikovat kritické oblasti finanční gramotnosti a na základě získaných výsledků navrhnout možné alternativy vedoucí ke zlepšení tohoto stavu. První část je zaměřena na vymezení teoretických poznatků o finanční gramotnosti. Druhá část teoretického …více
Abstract:
The aim of the submitted thesis “Factors of Financial Literacy in the Field of Taxation” is to identify the critical areas of financial literacy with focus on taxation and to suggest options for an improvement of the situation based on the results gained from the analysis of financial literacy. The first part is concentrated on definition of theoretical knowledge of financial literacy. The second section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Josef Nešleha
  • Oponent: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta