Bc. Martina Stehnová

Diplomová práce

Metody filtrace a jejich využití v ekonomii

Filtering methods in economics
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme vícerozměrným filtračním metodám aplikovaným na stavově-prostorové modely. Podrobněji odvodíme algoritmus Kalmanova filtru pro odhad nepozorovaných stavů v lineárních dynamických systémech a algoritmus rozšířeného Kalmanova filtru pro nelineární případy. Dále popíšeme algoritmus Unscented Kalmanova filtru a Bootstrap Particle filtru, jako alternativy ke klasickým …více
Abstract:
In this thesis we study multivariate filtering methods applied to the state-space models. We derive the detailed algorithm of Kalman Filter to estimate unobserved states in linear dynamic systems and the Extended Kalman Filter algorithm for nonlinear cases. Furthermore, we describe Unscented Kalman Filter algorithm and Bootstrap Particle Filter algorithm, as alternatives to classical approaches. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Pavel Herber

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie