Bc. Ludmila Ficová

Diplomová práce

Komparace hodnotové orientace mládeže na středních školách a studentů VŠ

The Comparison of Value System between Grammar School and University Students
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na porovnání hodnotové orientace mládeže na středních školách a studentů vysokých škol. Teoretická část práce popisuje problematiku hodnotové orientace studentů, proces utváření hodnot, jejich funkce, typologii a význam ve výchovně-vzdělávacím procesu. Součástí praktické části je stanovení výzkumného cíle, výzkumných předpokladů a charakteristika metody výzkumu.
Abstract:
The master thesis focuses on comparison of value orientation of youths at high schools and university students. The theoretical part describes value orientation of students, process of value formation, function and typology of values and their importance in educational process. The practical part contains of research objective, research premises and characteristics of research methodology.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta