Bc. Ludmila Ficová

Master's thesis

Komparace hodnotové orientace mládeže na středních školách a studentů VŠ

The Comparison of Value System between Grammar School and University Students
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na porovnání hodnotové orientace mládeže na středních školách a studentů vysokých škol. Teoretická část práce popisuje problematiku hodnotové orientace studentů, proces utváření hodnot, jejich funkce, typologii a význam ve výchovně-vzdělávacím procesu. Součástí praktické části je stanovení výzkumného cíle, výzkumných předpokladů a charakteristika metody výzkumu.
Abstract:
The master thesis focuses on comparison of value orientation of youths at high schools and university students. The theoretical part describes value orientation of students, process of value formation, function and typology of values and their importance in educational process. The practical part contains of research objective, research premises and characteristics of research methodology.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Radek Pospíšil
  • Reader: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta