Jakub Dušek

Bachelor's thesis

Využití termální kamery v oblasti krizového řízení

Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na využití termální kamery v oblasti krizového řízení. V první části je popsána problematika dálkového průzkumu Země v termální části spektra, zpracování obrazu a problematika krizového řízení. Ve druhé části se práce zabývá přípravou a sběrem termálních dat, jejich zpracováním, vizualizací a interpretací. Na závěr je vyhodnocen možný přínos využití termální kamery v oblasti …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the use of thermal camera in the field of crisis management. The first part describes issues of remote sensing in the thermal part of the electromagnetic spectrum, image processing and crisis management issues. The second part deals with the preparation and thermal data collection, their processing, visualization and interpretation. Finally, the possible benefits …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dušek, Jakub. Využití termální kamery v oblasti krizového řízení. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní