Bc. Jan Bednář

Master's thesis

Charakteristika sítě gastronomických provozoven ve Středočeském kraji

Characterization of gastronomic facilities in Central Bohemian Region
Abstract:
Cílem této práce je syntéza výstupů z jednotlivých terénních šetření, zpracovaných do podob bakalářských prací, které zmapovaly síť gastronomických provozoven na území Středočeského kraje. Toto shrnutí podává jejich ucelený přehled na základě předem definovaných kritérií za každý okres zvlášť a následně za celý kraj reflektující aktuální stav utvářený kromě obecných parametrů také místními specifickými …more
Abstract:
The object of this thesis is the synthesis of outputs from each terrain investigation, compiled into bachelor theses, which charted the net of gastronomic facilities within the Central Bohemian Region. This summarization presents its overall summary based on in advance defined criteria for each district separately and consequently for the whole region, reflecting the current status formed, besides …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Blanka Zimáková
  • Reader: Ing. Ladislava Modrovičová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze