Theses 

Art rock: stylově žánrový typ a jeho české varianty – Jan Blüml

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jan Blüml

Diplomová práce

Art rock: stylově žánrový typ a jeho české varianty

Art rock: the style of rock music and its Czech variants

Art rock: the style of rock music and its Czech variants

Anotace: Předmětem práce je stylově žánrový typ rockové hudby art rock. Práce, jejímž cílem je komplexní pojednání art rocku, sestává z pěti základních oddílů. První část řeší problematiku označovací praxe moderní populární hudby ve vztahu k art rocku; její součástí je také pracovní definice art rocku. Následující oddíl se zabývá historií art rocku. Třetí část práce přibližuje umělecké prostředky art rocku, tedy hudbu, texty a vizuální výrazové prostředky. V následujícím oddílu jsou naznačeny možnosti klasifikace fenoménu art rock. Závěrečná část diplomové práce pojednává o českých variantách stylově žánrového typu

Abstract: The subject of this work is a style of rock music art rock. The work, which aim is to treat the complex musical phenomenon art rock, consists of five basic sections. The first part deals with terminology issues connected with term art rock; this part includes definition of art rock as well. The next section concerns about history of art rock. The third part of this work pursues artistic elements of art rock artifact: music, lyrics and visual element. The next part shows possibilities of classification of musical phenomenon art rock. The final part of submitted work deals with Czech variants of art rock

Klíčová slova: moderní populární hudba, rock, progressive rock, art rock, Beatles, Yes, Genesis, Blue Effect, rockové album Close to the Edge, hudební historie, hudební analýza

Keywords: popular music, rock, progressive rock, art rock, Beatles, Yes, Genesis, Blue Effect, rock album Close to the Edge, musical history, musical analysis

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Ivan Poledňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2009 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:18, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz