Bc. Hana JURAČKOVÁ

Master's thesis

Vliv komunikace pro zdravý rozvoj mladé generace

The Influence of comunication on the Development of young generation
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám převážně komunikací. Poukázala jsem na to, jak je komunikace v našem životě důležitá a zaměřila jsem se především na mladou generaci. Popisuji zde zejména význam komunikace, protože komunikace je nedílnou součástí každodenního života a mezilidských vztahů. Zabývám se různými typy komunikace, jejím obohacováním a správným nasměrováním. Pokusila jsem se zdůraznit také …more
Abstract:
My dissertation main theme is communication. I endeavor to shown how important communication is in our lives, especially in case of young generation. I describe mainly communication, because it is integral part of our everyday live and interpersonal relations. I deal with various kinds of communications, its enriching and correct routing. I tried to underline signification of correct communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 3. 2009
Accessible from:: 20. 3. 2009
Identifier: 1015833

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2009
  • Supervisor: PaedDr. Lenka Rogožanová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JURAČKOVÁ, Hana. Vliv komunikace pro zdravý rozvoj mladé generace. Brno, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 03. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.