Kateřina KRAJÍCOVÁ

Bachelor's thesis

Používají čeští studenti angličtiny "anglickou" nebo "českou" výslovnost? (některé typické výslovnostní chyby)

Do Czech students of English use "English" or "Czenglish" pronunciation? (some typical pronunciation mistakes)
Abstract:
This Undergraduate Thesis deals with the main pronunciation problems of Czech learners when they study English. It focuses on the main pronunciation mistakes which Czech learners make. It starts from Czech and English vowels and consonants and their comparison. All sounds are described in detail. Then there are the main pronunciation problems of Czech learners. In practical part, there is a text which …more
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá výslovností českých mluvčí při studiu anglického jazyka. Je zaměřena na chyby, které český mluvčí při výslovnosti dělá. Vychází z porovnávání samohláskových a souhláskových inventářů angličtiny a češtiny. Následuje detailní popis jednotlivých hlásek v angličtině a v češtině a jejich porovnávání. Poté jsou zmíněny časté chyby českých mluvčí ve výslovnosti. Ve vlastní části …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Identifier: 38464

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: Libuše Slavíková, M.A. CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRAJÍCOVÁ, Kateřina. Používají čeští studenti angličtiny "anglickou" nebo "českou" výslovnost? (některé typické výslovnostní chyby). Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / English Language in Education

Theses on a related topic