Bc. Alena Nedeliaková

Master's thesis

Meziobecní spolupráce jako faktor ovlivňující výši výdajů na odpadové hospodářství obcí v ČR

Inter-municipal cooperation as a factor influencing the amount of municipal costs on waste management in the Czech Republic
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Inter-municipal cooperation as a factor influencing the amount of costs on refuse collection of local public management” is to analyze the relationship between expeditures of Czech municipalities on refuse collection and the inter-municipal collection factor. To reach the goal of this thesis, we also analyze the character of ownership of waste collection companies …more
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Meziobecní spolupráce jako faktor ovlivňující výši výdajů na odpadové hospodářství obcí v ČR“ je analýza a následné zhodnotenie vzťahu medzi výškou výdajov obcí na odpadové služby a medziobecnou spoluprácou ako faktorom ovplyvňujúcim účinnosť poskytovania služieb odpadového hospodárstva obcí. V práci je analyzovaná vzorka 1962 obcí zo štyroch susediacich krajov Českej republiky …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Filip Hrůza

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta