Bc. Iva Coufalová

Diplomová práce

Reakce krevního tlaku na aerobní a kombinovaný trénink u osob s chronickou ischemickou chorobou srdeční

Blood pressure response to aerobic and combined training in subjects with chronic ischemic heart disease
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo posoudit reakci krevního tlaku na aerobní a kombinovaný trénink u osob s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Studii podstoupilo celkem 21 pacientů, kteří byli rozděleni do 2 skupin. Data byla získána z 24hodinového/7denního záznamu krevního tlaku. První skupina absolvovala aerobní trénink a druhá kombinovaný trénink. Následně byla vyhodnocena charakteristika obou souborů …více
Abstract:
The aim of this thesis was to assess the blood pressure response to aerobic and combined training in subjects with chronic coronary artery disease. A total of 21 patients underwent the study and were divided into 2 groups. Data were obtained from 24-hour/7-day blood pressure recordings. The first group received aerobic training and the second group received combined training. Subsequently, the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce