Dominika Vítková

Bachelor's thesis

Zmluva o pôžičke a o výpožičke v slovenskom občianskom práve

The loan agreement and borrowings in Slovak Civil law
Abstract:
VÍTKOVÁ DOMINIKA: The loan agreement and borrowings in Slovak Civil law. Bachelor thesis - Banking Institute, Banska Bystrica. Legal administration in the business- Head: Mgr. Ing. Michal Turošík, PhD. Banská Bystrica: 2013, s.50. The theme of this work is to further explain and analyze the loan agreement and loan agreement in practice, and to interpret on the basis of civil law in Slovakia. The work …viac
Abstract:
VÍTKOVÁ, DOMINIKA : Zmluva o pôžičke a výpožičke v slovenskom občianskom práve Bakalárska práca – Bankovní Institut, Banská Bystrica. Právna administratíva v podnikateľskej sfére – Vedúci: JUDr. Ing. Michal Turošík ,PhD, Banská Bystrica : 2013, s.50. Témou tejto bakalárskej práce je bližšie priblížiť a analyzovať zmluvu o pôžičke a zmluvu o výpožičke v praxi, a podať výklad na základe občianskeho …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedúci: JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Práce na příbuzné téma