Jan Růžička

Diplomová práce

Analýza současného stavu mezinárodní bankovní regulace a její výhled do budoucna - od Basel I po Basel III

Analysis of the current situation in international banking regulation and its outlook for the future - from the Basel I Basel III
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza vývoje bankovní regulace od přelomu 19. a 20. století s ohledem na mezníky v podobě zavádění jednotných standardů regulace a dohledu. Velký důraz byl kladen na stav a funkčnost současné regulace a taktéž na jeho budoucí podobu jako tzv. Basel III pravidla. V teoretické části práce představuji projekty Basel I a Basel II. Prvním z uvedených je koncept z roku 1987 (Basel …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyze the evolution of banking regulation from the turn of the 19th and 20th century with regard to the introduction of global standards of regulation and supervision. Great emphasis was placed on the status and functionality of the current regulation and also on its future shape as Basel III rules. In the theoretical part Basel I and Basel II projects are presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2012
  • Vedoucí: Josef Taušer
  • Oponent: Zdeněk Tůma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29580