Ing. Martin Novák

Bachelor's thesis

Tvorba WWW aplikace s využitím relační databáze pro příznivce filmového umění

Creation of WWW application with usage relational database for upholders of movie art
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a normalizací relačních databází. Dále tvorbou a popisem webové aplikace pro příznivce filmového umění. Aplikace využívá databázový systém Oracle a je naprogramována v programovacím jazyku PHP s využitím Zend frameworku. Aplikace dále používá technologie jako JavaScript, Ajax, XML, CSS a XHTML.
Abstract:
Diploma paper describes design and normalization of relational databases. Further it describes creation and function of WWW application for upholders of movie art. The application uses database system Oracle and is programmed in PHP language with usage of Zend framework. In the application were also used technologies as JavaScript, Ajax, XML, CSS and XHTML.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedúci: RNDr. Iva Rulićová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novák, Martin. Tvorba WWW aplikace s využitím relační databáze pro příznivce filmového umění. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / odbor:
Information Technology / Information Technology