Theses 

Tvorba webové aplikace "Meteorologický slovník" na platformě Zend Framework – Petr SLAVÍČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy

Petr SLAVÍČEK

Bakalářská práce

Tvorba webové aplikace "Meteorologický slovník" na platformě Zend Framework

Development of web application "Meteorological dictionary" on platform Zend Framework

Anotace: Bakalářská práce popisuje návrh a vývoj webové aplikace, která umožňuje vkládat editovat a zobrazovat hesla meteorologického výkladového slovníku. Zobrazení hesel bude přístupné veřejně, rozhraní pro editaci slovníkových hesel pouze autorizovaným osobám. Úroveň přístupu bude rozdělena podle požadavků na administrátory a editory. V potřebném rozsahu jsou v práci popsány použité technologie, především Zend Framework, databáze MySQL a tabulky kaskádových stylů.

Abstract: This bachelor thesis describes the design and development of web applications that allow insert edit and display meteorological explanatory dictionary password. Displaying of topics will be publicly accessible, interface for editing dictionary entries only to authorized persons. The level of access will be divided according to the requirements for administrators and editors. In required extent the work describes the technology, especially the Zend Framework, MySQL database tables and Cascading Style Sheets.

Klíčová slova: Zend Framework, MySQL CSS, architektura Model Pohled Řadič, webová aplikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Viktor Mashkov, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

SLAVÍČEK, Petr. Tvorba webové aplikace "Meteorologický slovník" na platformě Zend Framework. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 00:25, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz