Petr SLAVÍČEK

Bakalářská práce

Tvorba webové aplikace "Meteorologický slovník" na platformě Zend Framework

Development of web application "Meteorological dictionary" on platform Zend Framework
Anotace:
Bakalářská práce popisuje návrh a vývoj webové aplikace, která umožňuje vkládat editovat a zobrazovat hesla meteorologického výkladového slovníku. Zobrazení hesel bude přístupné veřejně, rozhraní pro editaci slovníkových hesel pouze autorizovaným osobám. Úroveň přístupu bude rozdělena podle požadavků na administrátory a editory. V potřebném rozsahu jsou v práci popsány použité technologie, především …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the design and development of web applications that allow insert edit and display meteorological explanatory dictionary password. Displaying of topics will be publicly accessible, interface for editing dictionary entries only to authorized persons. The level of access will be divided according to the requirements for administrators and editors. In required extent the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Viktor Mashkov, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLAVÍČEK, Petr. Tvorba webové aplikace "Meteorologický slovník" na platformě Zend Framework. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta