Ing. Josef Brandejs

Bakalářská práce

Marketingové aktivity realitní kanceláře orientované na zahraniční klientelu - případová studie (s důrazem na marketingový komunikační mix)

Marketing Activities of Real Estate Agency with a Scope on Foreign Investors - Case Study (with Emphasize on Marketing Communication Mix)
Anotace:
Tato bakalářská práce je případovou studií marketingových aktivit realitní kanceláře Impact – Corti orientované na zahraniční klientelu. V teoretické části se zabývám problematikou marketingového mixu a marketingové komunikace, z toho vyplývajících marketingových aktivit. V praktické části následně analyzuji marketingový mix realitní kanceláře a podrobně se věnuji analýze marketingového komunikačního …více
Abstract:
This thesis is a case study of marketing activities of real estate agency Impact - Corti with a scope on foreign investors. The theoretical part deals with problems of marketing mix and marketing communications and the resulting marketing activities. In the practical part I analyze marketing mix of real estate agency and devoted to a detailed analysis of the marketing communication mix. In the end …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní