Ing. František Holeček, DiS.

Bachelor's thesis

Analýza činností obecně prospěšných společností v oblasti péče o paraplegiky v Plzeňském kraji

Analysis of activity of public benefit organizations in the field of paraplegia care in the Pilsen region
Abstract:
Tématem bakalářské práce je problematika obecně prospěšných společností, které vyvíjí činnost na území Plzeňského kraje v oblasti péče o paraplegiky. Cílem je popsat stav a rozvoj obecně prospěšných společností ve zvoleném regionu a zjistit zda svými činnostmi řeší efektivně začlenění paraplegiků do běžného života. První část definuje pojem občanský sektor a zdůvodňuje předpoklady pro existenci neziskových …more
Abstract:
The subject of this thesis is an analysis of the activity of public benefit organizations operating within the Pilsen region in the field of paraplegia care. The aim is to describe the situation and the development of public benefit organizations in selected region and determine, whether their activities work effectively in integrating paraplegics into the common life. The first part defines the concept …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: PhDr. Jan Rytina, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní