Bc. Tereza FORMÁNKOVÁ

Diplomová práce

Porovnání klasického uživatelského testování WWW stránek a testování oční kamerou

Eye tracking testing in comparison to classic user testing of websites
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání metody klasického uživatelského testování a metody eye trackingu při hodnocení webových stránek. Teoretická část práce přináší nejprve úvod do marketingového výzkumu se zaměřením na spotřebitele a posléze se věnuje zejména technikám hodnocení webových stránek. Empirická část práce je zpracována ve formě výzkumné zprávy a komplexně popisuje realizovaný průzkum …více
Abstract:
This master thesis is focused on the comparison of two specific methods used for the evaluation of web sites: classic user testing and eye tracking. The theoretical part provides the introduction to marketing research with the focus on social research, and then presents the overview of some techniques used for the evaluation of web sites. The practical part is presented in the form of a research report …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FORMÁNKOVÁ, Tereza. Porovnání klasického uživatelského testování WWW stránek a testování oční kamerou. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/