Bc. Tomáš Svoboda

Diplomová práce

Webové komponenty v open source CMS

Web Components in Open Source CMS
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je porovnat vybrané soudobé open source systémy pro správu obsahu z hlediska rozšiřitelnosti webovými komponentami z různých pohledů. Vedle samotné analýzy rozšiřitelnosti, která tvoří hlavní část práce, jsem u vybraných komponent analyzoval i jejich složitost a výkonnost, což je jedním z faktorů pro srovnání systémů z hlediska rozšiřitelnosti. Druhým cílem této práce …více
Abstract:
The main goal of this thesis is a comparison of chosen contemporary open source content management systems in terms of extensibility of web components from different perspectives. Besides the extensibility analysis, which forms the main part of the thesis, I analyzed a complexity and a performance for selected components, which are one of the factors for system comparison in terms of extensibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ján Hrivňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky