Ing. Michal Řehula

Diplomová práce

Teorie lidského kapitálu a její dopady na strategické řízení lidských zdrojů v České republice

Theory of human capital and its impacts on the strategic human resources management in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se zabývá teorií lidského kapitálu. Část práce je věnována vývoji teorie v ekonomickém myšlení, dále jsou vysvětleny nové druhy kapitálu, popsány rozdíly mezi lidským potenciálem, kapitálem a lidskými zdroji. Oproti teorii lidského kapitálu jsou ukázány alternativní teorie. Je zdůraznen význam investic do lidského kapitálu a ukázán jejich vliv. Závěr práce poukazuje na reflexi teorie lidského …více
Abstract:
This thesis deals with human capital theory. It deals with evolution of this theory in economic thinking, as well as explaining the new types of capital, describing the differences between the human potential, human capital and human resources. There are presented alternative theories on contrary to human capital theory. There is emphesized importance of investment in human capital, and explains their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta