Ing. Jiří Karban

Diplomová práce

Zdroje financování podniku operacemi na kapitálovém trhu

Possible Revenues of the Company by Operating on the Capital Market
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá financováním společnosti pomocí operací na kapitálových trzích. V teoretické části práce vysvětluje, co jsou kapitálové trhy, jak fungují, jaké operace je na nich možno dělat a jak využít těchto operací na kapitálových trzích v praxi. Hlavní náplní práce, je pomocí komparativní metody zjistit, možnosti získání dodatečných peněžních prostředků na třech středoevropských …více
Abstract:
This Master these is concerned with possibilities of financing of copany by operations on the capital markets. The theoretical part trys to illustrate what the capitals markets are, how they work and what kind of operations are possible to do on them and how to use it in practical application. The main goal is to find out possibilities of getting added cash on three Central europe capital markets. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní